Predpisi

Predpisi objavljeni na tej spletni strani NE predstavljajo uradne objave! Objavljena besedila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina Sveti Tomaž ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Za uradne objave spremljajte Uradno glasilo občine Sveti Tomaž.

1.STATUTARNA UREDITEV

statut občine

spremembe in dopolnitve statuta 1 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 20/17)

spremembe in dopolnitve statuta 2 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 9/18)

Poslovnik občinskega sveta

spremembe in dopolnitve poslovnika (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 9/2018)

odlok o določitvi volilnih enot

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveti Tomaž

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev

pravilnik o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles

poslovnik nadzornega odbora

2. OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO

2. 1.Prostorsko in urbanistično planiranje, posegi v prostor, urbanistični načrti

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž (SD OPN ST1)

2.2. Stavbna zemljišča

2.3. Varstvo okolja-komunalni odpadki

odlok o načinu GJS ravnanja s odpadki

2.4. Gospodarske javne službe

2.5. Stanovanjska dejavnost

2.6. Ceste, promet

2.7. Gospodarstvo in kmetijstvo

2.8. Turizem

Strateški dokumenti razvoja turizma

2.9. Ostalo

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3.1. Šolstvo, otroško varstvo, šport

3.2. Kultura

3.3. Sociala

3.4. Zdravstvo

3.5. Ostalo

4. JAVNE FINANCE

4.1. Proračun in zaključni račun

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2023

Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2024

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2023

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2022

Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2023

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022-01

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2021

Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2022

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021

Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2021

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2020

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2020

Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2020

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2019

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019

Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2019

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2018

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2018

Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2018

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2017

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2016

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2016

Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2016

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2015

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015

Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2015

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2014

Rebalans proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2014

Proračun občine Sveti Tomaž za leto  2014

  • Odlok o proračunu 2014                                                                                                              (objava Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž št. 16/2013)

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2013

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013

Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013-01                                      (objava Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž št. 9/2013)

Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2013

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2012

Rebalans proračuna za leto 2012-01

Proračun občine za leto 2012

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2011

Rebalans proračuna za leto 2011-01

Proračun občine za leto 2011

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2010

Rebalans proračuna za leto 2010 – 02

  • Odlok o rebalansu proračuna za leto 2010 -02                                                                        (objava Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 6/2010)

Rebalans proračuna za leto 2010

Proračun občine za leto 2010

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2009

Rebalans proračuna za leto 2009-1

Proračun za leto 2009

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2008

Odlok o ZR občine Sveti Tomaž za leto 2008
(objava Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 5/09)

Rebalans proračuna za leto 2008 -1

Proračun za leto 2008

Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2007

4.2. Davki, takse, kazni

4.3. Delitev premoženja

4.4. Ostalo

5. LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

5.1. Lokalna samouprava

5.2. Organi občine

  • občinski svet
  • župan
  • nadzorni odbor

5.3. Občinska volilna komisija

5.1.1. Volitve

5.1.2. Informiranje

5.1.3. Ostalo

5.4. Dolgoročni razvojni program občine Sveti Tomaž

Dolgoročni razvojni načrt Občine Sveti Tomaž 2022-2030