Športna društva

Društvo Naslov Predsednik
Klub malega nogometa
Tomaž
 Sveti Tomaž 44
2258 Sveti Tomaž
 Mitja Novak
Smučarski klub Sveti Tomaž  Sveti Tomaž 20
2258 Sveti Tomaž
Ivan Grašič
Strelsko društvo
Katja
Sveti Tomaž 20
2258 Sveti Tomaž
Branko Zelenjak
Športno društvo
Sveti Tomaž
Sveti Tomaž 44
2258 Sveti Tomaž
Aleš Bukovič