Varstvo osebnih podatkov

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO)

Skladno s 7. točko 37.člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov  in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije,  L, št. 119/1 z dne 4.5.2016, str.1-88) vas obveščamo, da je Občina Sveti Tomaž za pooblaščeno osebo  za varstvo osebnih podatkov imenovala podjetje Virtuo d.o.o., Prušnikova ulica 4, 1000 Ljubljana,ki je dosegljivo na elektronskem naslovu dpo@virtuo.si.

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Politika varstva osebnih podatkov

EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAV OSEBNIH PODATKOV

https://edop.eu/obcina/svetitomaz/

PRAVICE POSAMEZNIKOV PRI UPRAVLJANJU OSEBNIH PODATKOV

Pravice_posameznikov