Občinski svet

Sestava občinskega sveta:

Zap. št Priimek in ime Bivališče Predstavnik liste
1 Antolič Marjan Sveti Tomaž SDS
2 Belšak Albin Koračice N.Si
3 Vajda Marko Mala vas pri Ormožu N.Si
4 Rakuša Miro Savci SDS
5 Janžekovič Borut Rucmanci SLS
6 Lovrec Mirko Trnovci SLS
7 Magdič Franc Pršetinci N.Si
8 Žinko Marija Gor. Ključarovci N.Si

Odbori in komisije

SESTAVA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

Odbor za finance, premoženje in proračun

 1. Mirko Lovrec
 2. Franc Magdič
 3. Miro Rakuša

Odbor za gospodarstvo in drobno gospodarstvo

 1. Borut Janžekovič
 2. Marko Vajda
 3. Miro Rakuša
 4. Mateja Hržič
 5. Srečko Vurušič

Odbor za kmetijstvo in turizem

 1. Albin Belšak
 2. Mirko Lovrec
 3. Marija Žinko
 4. Jakob Ivanuša
 5. Franc Pondrk

Odbor za družbene dejavnosti

 1. Franc Magdič
 2. Marija Žinko
 3. Marjan Antolič
 4. Bogomir Raušl
 5. Zlatka Majcen

Odbor za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet

 1. Marjan Antolič
 2. Marko Vajda
 3. Marija Žinko
 4. Janko Vrbančič
 5. Aleš Petrena

Odbor za požarno varnost in civilno zaščito

 1. Marjan Antolič
 2. Albin Belšak
 3. Borut Janžekovič
 4. Janez Obran
 5. Pavla Hebar

Statutarna – pravna komisija

 1. Ivan Balažič,
 2. Aleksandra Majcen
 3. Dejan Petrena

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. Borut Janžekovič
 2. Marjan Antolič
 3. Marko Vajda
 4. Franc Magdič
 5. Marija Žinko

Dokumenti in povezave: