Občinski svet

Sestava občinskega sveta:

Zap. št Priimek in ime Bivališče Predstavnik liste
1 Lea Majcen Bratuša Sveti Tomaž T. Kovše in skupina volilcev
2 Belšak Albin Koračice N.Si
3 Ivan Grašič Mala vas pri Ormožu SDS
4 Igor Majcen Savci N.Si
5 Janžekovič Borut Rucmanci SLS
6 Lovrec Mirko Trnovci SLS
7 Ciril Kosi Pršetinci SDS
8 Sonja Štuhec Senik SLS

Odbori in komisije

SESTAVA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

Odbor za finance, premoženje in proračun

 1. Grašič Ivan
 2. Majcen Igor
 3. Štuhec Sonja

Odbor za gospodarstvo in drobno gospodarstvo

 1. Belšak Albin
 2. Grašič Ivan
 3. Janžekovič Borut
 4. Prejac Herman
 5. Vurušić Srečko

Odbor za kmetijstvo in turizem

 1. Antolič Marjan
 2. Horvat Adolf
 3. Lovrec Mirko
 4. Majcen Bratuša Lea
 5. Majcen Igor

Odbor za družbene dejavnosti

 1. Majcen Igor
 2. Majcen Bratuša Lea
 3. Majcen Zlatka
 4. Ozmec Dušanka
 5. Štuhec Sonja

Odbor za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet

 1. Balažič Ivan
 2. Grašič Ivan
 3. Janžekovič Borut
 4. Majcen Bratuša Lea
 5. Žinko Marija

Odbor za požarno varnost in civilno zaščito

 1. Belšak Albin
 2. Kosi Ciril
 3. Krajnc Jožef
 4. Lovrec Mirko
 5. Obran Janez

Statutarna – pravna komisija

 1. Kosi Ciril
 2. Magdič Franc
 3. Štuhec Sonja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. Albin Belšak
 2. Lea Majcen Bratuša
 3. Borut Janžekovič
 4. Ciril Kosi
 5. Mirko Lovrec

Dokumenti in povezave: