Kulturna dediščina

SVETI TOMAŽ – je razloženo naselje na obrobju Slovenskih goric z gručastim jedrom na razglednem slemenu nad dolino potoka Lešnica. Središče kraja predstavlja župna cerkev sv. Tomaža, stoječa pod kopastim temenom griča Kostanj (325 m).

Sveti Tomaž nekoč...

Sveti Tomaž nekoč…

Župnijska cerkev Sv. Tomaža je bila zgrajena med leti 1715 in 1727 s pomočjo fevdalnih donatorjev: grofice Elizabete Saurau-Pethe, baronov Muhr in komturja Gvida Starhemberga. Posvečena je bila leta 1742. Gre za veliko, stilno napredno arhitekturo, ki med prvimi pri nas uveljavlja enovito, centralno zasnovano stavbo s tlorisom v obliki enokrakega križa in s polkupolasto poudarjenim osrednjim prostorom. K temu jedru je na zahodni strani prizidan zvonik, na jugovzhodni pa zakristija z oratorijskim nadstropjem iz leta 1874. Njena impozantna zunanjščina (maltasti okvirji, okenske obrobe in plitvi pilastri) in prostorsko enovita notranjščina sta baročno razčlenjeni. Notranjščino pokrivajo freske Jakoba Brolla iz leta 1894, ki jih 30 let pozneje obnovil Franc Horvat. Originalna baročna oprema se na žalost ni ohranila, sedanja je iz začetka 20. stoletja, oblikovana v neorenesančnem slogu. Gre za pet oltarjev, prižnico, spovednico, klopi, križev pot in orgle.
V bližini je nadstropno župnišče v zasnovi iz leta 1840 in 1885. Stara šola v kraju je iz leta 1896. Pouk se je v kraju pričel že leta 1775, danes pa poteka v novi osnovni šoli, ki je bila zgrajena leta 1972 in je nosila ime po domačinu, narodnem heroju Vinku Megli. Pred novo šolo stoji njegov doprsni spomenik, ki je delo kiparja V. Gojkoviča iz Ptuja.
V dolini pod Svetim Tomažem leži Mostiščar, kjer se lahko zabavate s športnim ribolovom, se sprehodite po urejenih sprehajalnih poteh v gozdu ali se igrate z otroki na igralih. Tukaj lahko organizirate tudi piknik.

Pri Sv. Tomažu je služboval župnik, pesnik in prevajalec Matija Zemljič (1873-1934). Najbolj znan je po pesmi Oj, Triglav moj dom.

KORAČICE – razloženo naselje ob cesti Ormož-Sveti Tomaž. V vasi je ohranjenih še nekaj vinskih kleti, ki jih domačini imenujejo klečaje. Vaška kapela je iz konca 19. stol. Tu je bil rojen tudi odvetnik, publicist in politik Vekoslav Kukovec (1876-1951). V vasi ima sedež Lovska družina Tomaž pri Ormožu. Vsako leto v mesecu juniju prireja tradicionalno tekmovanje v streljanju na glinaste golobe.
Kraj je tudi rojstna vas Antona Kosija in Vekoslava Kukovca.

HRANJIGOVCI – majhna vas v dolini potoka Lešnice. Za zimsko rekreacijo je poskrbel Smučarski klub Tomaž, ki je v vasi uredil smučišče Globoki klanec s 520 m dolgo vlečnico.

GORNJI KLJUČAROVCI – so razloženo naselje v dolini potoka Lešnice ob lokalni cesti Ormož-Sveti Tomaž. Kraj se prvič omenja leta 1322 kot Kellersdorf. Gručastemu naselju so ljudje radi rekli »Grm«. To je tudi rojstni kraj Franca Ksavra Meška, Valentina Cajnka in Antona Meška.

SAVCI – razloženo naselje pod Savskim vrhom z gručastim jedrom na levem bregu Sejanskega potoka. Zelo priljubljena točka športnih ribičev iz Slovenije in tudi iz tujine je Savski ribnik. Ob ribniku stoji ribiška koča, kjer je možen nakup dnevne dovolilnice za ribolov. Po uspešnem ribolovu pa se lahko okrepčate v urejenem bifeju. V tem kraju si lahko ogledate tudi Stajnkov mlin. V pisnih virih se prvič omenja leta 1832, 1995 leta pa so mlin obnovili. Savci so rojstni kraj dr. Stanka Cajnkarja, Jakoba Meška in Franja Skrleca.

RUCMANCI – razloženo naselje v povirju Sejanskega potoka. Področje je kmetijsko. Marijina kapela je iz 1836 leta.

TRNOVCI – razloženo naselje v povirju Sejanskega potoka. Kmetije so usmerjene v živinorejo. V naselju je tudi precej vikendov.

PRŠETINCI – razloženo naselje na slemenu nad dolino potoka Lešnice. Prebivalci se v glavnem ukvarjajo s poljedelstvom, nekaj pa je tudi vinogradov. V kraju stoji Marijina kapela, ohranjen pa je tudi še vaški studenec, ki je star 260 let.

SENIK – razloženo naselje na slemenu nad dolino Sejanskega potoka. Kmetije so usmerjene predvsem v živinorejo.

MEZGOVCI – razloženo naselje v povirju Sejanskega potoka, vzhodno od razgledne točke Gomila. Kapela je iz 19. stol.

RAKOVCI – razloženo naselje na slemenu v povirju potoka Lešnice pod Rakovskim vrhom. V kraju stoji Marijina kapela. Rakovci so tudi rojstni kraj Frana Nedeljka.

ZAGORJE – razloženo naselje nad dolinicami levih pritokov Sejanskega potoka. V okolici naselja prevladujejo njive, travniki in gozdovi. Na prisojnem pobočju je tudi nekaj vinogradov.

SEJANCI – so razloženo naselje z gručastim jedrom na levem bregu Sejanskega potoka. V kraju je Marijina kapela iz leta 1861 in kapela lurške Marije iz 19. stol.

BRATONEČICE – razloženo naselje z gručastim jedrom na levem bregu Sejanskega potoka. Na mestu kužnega znamenja je bila leta 1836 zgrajena Marijina kapelica.

MALA VAS – se sestoji iz dveh zaselkov Male vasi in Malevina. Prvo ime izvira iz tega, ker je bilo tukaj malo naselje z malo hišami in prebivalci, Malevina pa iz tega, ker so ljudje imeli tukaj malo vina. Če pot popotnika zanese proti Mali vasi se lahko okrepča in odpočije v lepo urejeni okrepčevalnici Kostanj.

GRADIŠČE – leži na slemenu nad dolino potoka Sejance. V kraju se je rodil Jožef Majcen.

SENČAK – večji del vasi je v Občini Juršinci.