Turizem

Za turistične informacije je na voljo Turistična informativna pisarna

kontaktni podatki (t: +386 414 67 709); 

info@tip-svtomaz.si; http://tip-svtomaz.si/

Turistična in promocijska taksa

V Občini Sveti Tomaž je s 28. 1. 2021 pričel veljati Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 2/2021), ki opredeljuje višino turistične takse, oprostitve in zavezance za plačilo.

Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uveljavlja določilo glede pobiranja in odvajanja promocijske takse. Znesek promocijske takse se avtomatsko prenakaže na račun Slovenski turistični organizaciji in predstavlja 25 % zneska turistične takse.

Skupna višina turistične in promocijske takse v občini Sveti Tomaž:

  • polna turistična taksa: 1,20 EUR + 0,30 EUR (promocijska taksa) = 1,50 EUR
  • polovična turistična taksa: 0,60 EUR + 0,15 EUR (promocijska taksa) = 0,75 EUR

Zavezanec nakaže pobrano turistično in promocijsko takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na račun občine št.: SI56 0110 0845 0182 484.

Referenca: v prvi dve okenci vpišete: SI19. V drugi del najprej vpišete svojo davčno številko, sledi vezaj (-), nadaljujete s številko 07129 (šifra obvezne dajatve turistične takse), sledi vezaj (-) in nadaljujete s številko meseca obračuna in leto (npr. 052021).

Izvajalci nastanitvenih dejavnosti se morajo predhodno vpisati v Register nastanitvenih obratov RNO.

Ključna vsebinska pojasnila namenjena izvajalcem nastanitvene dejavnosti

VEZANA ZAKONODAJA:

 

ribnikOZNAČENE PEŠPOTI:

Ime poti: Ormoška planinska pot
Težavnost: lahka pot
Kratek opis poti in nekateri kraji, skozi katere vodi pot:
Pot poteka od domačije Meško Erne v Lahoncih, ki se nadaljuje do domačije Frana Ksavra Meška v Ključarovcih, preko Kostanja v Rakovce, do razgledna stolpa na Gomili. Od tu se nadaljuje do ribnika Savci in Stanjkovega vodnega mlina v Savcih, nato pa se nadaljuje v smeri Krajevne skupnosti Podgorci preko Ritmerka.

Ribnik v Savcih je priljubljena točka športnih ribičev. Leži na nadmorski višini 220  m, obsega 14,4 ha zemljišča. Največja globina je 3 m. Ob njem stoji ribiška koča, okrepčate pa se lahko v bližnji okrepčevalnici. Primeren za piknike in druge športne aktivnosti.

MUZEJ, KLET BRUMEN

Kraj: Korački vrh

Na Koračkem vrhu, na 300 m nadmorske višine, je ohranjena stara klet Brumen, izvorna in avtentična zgradba kulturne dediščine.

Ogledi so možni po dogovoru.

Muzej klet Brumen

OBNOVLJENA DOMAČIJA DR. STANKA CAJNKARJA

Kraj: Savci

Domačija slovenskega rimskokatoliškega duhovnika, dramatika, pisatelja, esejista in urednika dr. Stanka Cajnkarja se nahaja v kraju Savci. Občina je v letu 2016 obnovila domačijo z namenom, da se ohrani kot dediščina velikega moža iz našega kraja. V domačiji se nahaja spominska soba.

Ogledi so možni po dogovoru.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

page