Projekti

PROJEKT »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE – 4.
SKLOP- ORMOŠKO OBMOČJE«

8.428.040,34 €
Kohezijski sklad
4.779.001,08 €
V teku
marec 2021
marec 2023

KANALIZACIJA SVETI TOMAŽ

Sporočilo za javnost- podpis pogodbe kanalizacija

sporočilo za javnost-zaključek kanalizacija

CAM00876

 

VRTEC SVETI TOMAŽ

-obvestilo za javnost-podpis pogodbe za gradnjo Vrtca
-slike podpis pogodbe

Sporočilo za javnost za sklop 2,3,4-vrtec

Sporočilo za javnost- zaključek

vrtec   igralnica

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE (2 SKLOP)ORMOŠKO OBMOČJE

oskrba s pitno vodo

MODERNIZACIJA LOKALNIH CEST BRATONEČICE IN SEJANCI

 – obvestilo za javnost – podpis pogodbe za modernizacijo lokalnih cest Bratonečice- Sejanci
– obvestilo za javnost ob zaključku operacije

GRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

– gradivo za novinarje
– obvestilo za javnost
 – obvestilo za javnost

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST LC 302-021, JP 802-341 IN JP 802-131 V OBČINI SVETI TOMAŽ

-obvestilo za javnost
– obvestilo za javnost ob zaključku projekta

PLOČNIK Z JAVNO RAZSVETLJAVO OB JP 802-311

– obvestilo za javnost
– sporočilo za javnost ob zaključku naložbe