Projekti

POSODOBITEV ATLETSKE STEZE NA IGRIŠČU SVETI TOMAŽ

Naziv projekta: Posodobitev atletske steze na igrišču Sveti Tomaž

Projekt se sofinancira iz Fundacije  za šport.

Skupna vrednost projekta: 24.766,00 EUR.

Vrednost sofinanciranja: 6.683,00 EUR.

Z investicijo posodobitve atletske steze bomo lahko ponudili kvalitetnejšo vadbo na prostem. Osnovnošolci, člani različnih društev, mladina, vsi zainteresirani bodo imeli možnost treninga oziroma individualnih vadb po lastnem izboru.

Z investicijo želimo zagotoviti osnovne pogoje za zagotavljanje športnih potreb prebivalcev. Z posodobitvijo se bo povečalo zadovoljstvo javnega interesa na področju športa, povečalo se bo število in obseg športnih vadb, ki bodo tudi bolj kakovostne.

Cilji projekta: posodobitev atletske steze na igrišču, večja urejenost okolja, posodobitev športno rekreativne ponudbe v kraju, prosto dostopne za vse, krepitev motivacije za aktivno preživljanje prostega časa, doprinos h kvaliteti življenja na podeželju.

Povezava na spletno stran Fundacije za šport: http://www.fundacijazasport.org/si/

 

KANALIZACIJA SVETI TOMAŽ

Sporočilo za javnost- podpis pogodbe kanalizacija

sporočilo za javnost-zaključek kanalizacija

CAM00876

 

VRTEC SVETI TOMAŽ

-obvestilo za javnost-podpis pogodbe za gradnjo Vrtca
-slike podpis pogodbe

Sporočilo za javnost za sklop 2,3,4-vrtec

Sporočilo za javnost- zaključek

vrtec   igralnica

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE (2 SKLOP)ORMOŠKO OBMOČJE

oskrba s pitno vodo

MODERNIZACIJA LOKALNIH CEST BRATONEČICE IN SEJANCI

 – obvestilo za javnost – podpis pogodbe za modernizacijo lokalnih cest Bratonečice- Sejanci
– obvestilo za javnost ob zaključku operacije

GRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

– gradivo za novinarje
– obvestilo za javnost
 – obvestilo za javnost

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST LC 302-021, JP 802-341 IN JP 802-131 V OBČINI SVETI TOMAŽ

-obvestilo za javnost
– obvestilo za javnost ob zaključku projekta

PLOČNIK Z JAVNO RAZSVETLJAVO OB JP 802-311

– obvestilo za javnost
– sporočilo za javnost ob zaključku naložbe