Kulturna društva

Društvo Naslov Predsednik
Kulturno društvo
Fran Ksaver Meško
Sveti Tomaž 44
2258 Sveti Tomaž
Zlatka Majcen
Društvo upokojencev
Sveti Tomaž
Sveti Tomaž 44
2258 Sveti Tomaž
Irena Brumen
Društvo gospodinj Sveti Tomaž 44
2258 Sveti Tomaž
Minka Brumen