Kontakt

  Ime (obvezno)

  Vaš eMail (obvezno)

  Zadeva

  Sporočilo

  Splošni elektronski naslov občine je
  obcina@sv-tomaz.si

  Župan: Mirko CVETKO
  Telefon: 02/741 6 603
  Elektronska pošta: zupan@sv-tomaz.si

  Direktorica občinske uprave: Zinka HARTMAN, univ. dipl. prav.
  Tel: 7416-600
  Elektronski naslov: zinka.hartman@sv-tomaz.si

  Višja svetovalka: Stanka KOSI
  Tel: 7416-601
  Elektronski naslov: stanislava.kosi@sv-tomaz.si

  Strokovna sodelavka: Blanka Kosi Raušl
  Tel: 7416-602
  Elektronski naslov: blanka.kosirausl@sv-tomaz.si