PGD

Seznam Prostovoljnih Gasilskih Društev

Društvo Naslov Predsednik
Prostovoljno gasilsko društvo
Koračice
Koračice 15
2258 Sveti Tomaž
Bogša Marjetka
Prostovoljno gasilsko društvo
Trnovci
Trnovci 4
2258 Sveti Tomaž
Mitja Prelogar
Prostovoljno gasilsko društvo
Pršetinci
Pršetinci 24
2258 Sveti Tomaž
Klemen Pongračič
Prostovoljno gasilsko društvo
Savci
Savci 68
2258 Sveti Tomaž
Igor Majcen
Gasilska zveza Sveti Tomaž
poveljnik Belšak Albin
Savci 68
2258 Sveti Tomaž
Mirko Lovrec