Pooblaščene osebe za odločanje

Oseba pristojna za odločanje na I. stopnji

Direktorica občinske uprave: Zinka HARTMAN, univ. dipl. prav.
Tel: 02/7416-600
Elektronski naslov: zinka.hartman@sv-tomaz.si

 

Oseba pristojna za odločanje na II. stopnji

Župan: Mirko CVETKO
Telefon: 02/7416 603
Elektronska pošta: zupan@sv-tomaz.si