Civilna zaščita

PREDSTAVITEV PREDLOGOV NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

SESTAVA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE:

1. OBLAK BERNARDA, POVELJNICA CZ, kontakt mobi: 031696 462
2. OBRAN ANDREJA, NAMESTNICA POVELJNICE CZ
3. BALŠAK ALBIN, ČLAN CZ
4. CVETKO MARIJA, ČLAN CZ
5. CIZERL MARJAN, ČLAN CZ

LOKACIJE DEFIBRILATORJEV:

  • GASILSKI DOM PRŠETINCI, PRŠETINCI 4, 2258 SVETI TOMAŽ
  • GASILSKI DOM TRNOVCI, TRNOVCI 4, 2258 SVETI TOMAŽ
  • PREDPROSTOR STANOVANJSKEGA BLOKA SVETI TOMAŽ 35B, 2258 SVETI TOMAŽ
  • GASILSKI DOM SAVCI, SAVCI 68,2258 SVETI TOMAŽ
  • GASILSKI DOM KORAČICE, KORAČICE 15, 2258 SVETI TOMAŽ
  • MEDGENERACIJSKI CENTER SVETI TOMAŽ, SVETI TOMAŽ 11B, 2258 SVETI TOMAŽ