Predstavitev občine

Občina Sveti Tomaž je nastala 1. marca 2006 z izločitvijo iz Občine Ormož. Občina obsega 17 naselij: Sv. Tomaž, Koračice, Hranjigovci, Gornji Ključarovci, Savci, Rucmanci, Trnovci, Pršetinci, Senik, Mezgovci, Rakovci, Zagorje, Sejanci, Bratonečice, Mala vas, Gradišče in Senčak. Občina Sveti Tomaž ima 2209 prebivalcev.

Občina Sveti Tomaž je v večini kmetijsko področje, za katero je značilna razpršenost po celotnem območju občine. Prebivalci se poleg zaposlitve ukvarjajo tudi s kmetijstvom. S svojim pridnim delom pripomorejo k lepši podobi kraja.

Občina Sveti Tomaž leži na obrobju Slovenskih goric z gručastim jedrom na razglednem slemenu nad dolino potoka Lešnica. Občina se razprostira na površini 38 kvadratnih kilometrov. Središče občine je Sveti Tomaž.

Središče kraja predstavlja župna cerkev Sv. Tomaža, stoječa pod kopastim temenom griča Kostanj (325 m). V centru občine se nahaja občinska stavba v kateri delujeta Občinska uprava. V bližini se nahaja zdravstvena ambulanta. Občina ima tudi Osnovno šolo in Vrtec. V bližini Osnovne šole in vrtca je Medgeneracijski center Sveti Tomaž, kjer deluje enota Centra za starejše občane Ormož.

Občinski praznik je tretjega julija, na dan farnega zavetnika Svetega Tomaža.

Na najvišjem griču Gomila(352 m) stoji stolp, s katerega je ob lepem vremenu čudovit razgled daleč naokrog. Razgledni stolp se nahaja ob planinski poti, ki poteka po razgibani pokrajini preko Svetega Tomaža.