Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025

prp-logo

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: NOST
Sklad: EKSRP
Vodilni partner – prijavitelj: Občina Ormož
Ostali partnerji: Občina Sveti Tomaž, Občina Središče ob Dravi, JARA Ormož
Vrednost operacije: 221.756,33 €
Vrednost sofinanciranja: 149.950,94 €
Trajanje operacije: začetek 28.02. 2018, konec 15. 2. 2019
Odločba iz dne: 16. 2. 2018

Povzetek operacije:

Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 2.1.1  Podpora razvoju infrastrukture  in programov za izboljšanje kvalitete življenja.

Operacija zajema izdelavo:

  1. Izdelavo Načrta razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož v sodelovanju z dejavniki lokalnega razvoja na območju LAS UE Ormož ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov. Upoštevali bomo izkušnje in primere dobrih praks iz tujine in Slovenije. Izvedbeni del bo vključeval izdelavo Elaborata za nadgradnjo ponudbe doživetja in kakovosti, Načrt razvoja kolektivne blagovne znamke (KBZ) območja LAS in Načrt razvoja celostne grafične podobe območja LAS. Izvajalec Občina Ormož
  2. Ureditev postajališč za avtodome na treh lokacijah: Sveti Tomaž parcela 83/1 KO 283 Tomaž, parcela 1090/2 KO 282 Savci in na parceli 604, KO 332 Ormož
  3. Ureditev tržnic za prodajo lokalnih produktov
  4. Obveščanje javnosti.

Cilji operacije iz SLR LAS UE Ormož:

Spodbujanje razvoja gospodarstva in kmetijstva
Podpora razvoju osnovnih storitev
Izboljšanje pogojev za ranljive ciljne skupine

Pričakovani rezultati operacije:

  • projektno partnerstvo,
  • izdelan Načrt LAS UE Ormož 2017 – 2025 in izvedbeni dokumenti Načrta ( elaborat nadgradnje ponudbe doživetij in kakovosti življenja,  načrt razvoja kolektivne blagovne znamke in načrt razvoja celostne grafične podobe,
  • ureditev treh postajališč za avtodome,
  • nabava opreme za tržnice,
  • 44 delavnic za izdelavo Načrta, usposabljanje in izobraževanje.

Povezave

Obveščanje javnosti:

sporočilo za javnost

poročilo o izvedenih aktivnostih