Občinska uprava

Stiki z vodstvom in upravo Občine Sveti Tomaž

Uprava Občine Sveti Tomaž je uprava občank in občanov, živečih znotraj meja naše lokalne skupnosti. Kot taka želi biti do svojih strank prijazna, ob tem pa ponuditi kvalitetno in hitro storitev vsem, ki naše storitve potrebujejo. Vabimo vas, da se z eventualnimi opažanji, problemi, predlogi, pa tudi kritikami, ki se tičejo bivanja v naši občini obrnete na nas tako, da izberete enega izmed spodaj navedenih elektronskih naslovov.

Kontakti:

Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž

Splošni elektronski naslov občine je obcina@sv-tomaz.si

Direktorica občinske uprave: Zinka HARTMAN, univ. dipl. prav.
Tel: 7416-600
Elektronski naslov: zinka.hartman@sv-tomaz.si

Višja svetovalka za področje financ in računovodstva: Stanka KOSI, dipl. ekon.
Tel: 7416-601
Elektronski naslov: stanislava.kosi@sv-tomaz.si

Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve: Blanka Kosi Raušl
Tel: 7416-602
Elektronski naslov: blanka.kosirausl@sv-tomaz.si

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Virtuo d.o.o., Prušnikova ulica 4, Ljubljana

e naslov: dpo@virtuo.si