Vloge in obrazci

Izbiranje obrazcev vlog s posameznih področij

Občinska uprava Občine Sveti Tomaž je z namenom poenostavitve poslovanja s strankami pripravila obrazce, ki oblikovanje vlog občanom bistveno olajšajo, saj od vlagatelja zahtevajo točno določene in v postopku potrebne podatke, ki omogočajo hitro in kvalitetno rešitev vloge.

Obrazci vlog s posameznih področij delovanja uprave Občine Sveti Tomaž:

OKOLJE IN PROSTOR

FINANCE IN GOSPODARSTVO

DRUŽBENE DEJAVNOSTI