JAVNI RAZPISI V LETU 2019

JAVNI RAZPIS O PODELITIVI KONCESIJE NA PODROČJU JAVNE SLUŽBE POMOČI DRUŽINI NA DOMU V OBČINI SVETI TOMAŽ

razpisna dokumentacija za podelitev koncesije pomoč družini na domu

vprašanje in odgovor

popravek razpisne dokumentacije

 

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

javni razpis tomaž 2019

vloga ukrep 1-2019

vloga ukrep 2-2019

vloga ukrep 3-2019

JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA

razpis kmetijstvo sveti tomaž 2019

OBRAZEC_1_nalozbe 2019

OBRAZEC_2_dop dej 2019

OBRAZEC_3_delovanje drustev 2019

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU  ŠPORTA

javni razpis- šport 2019

obrazci-šport 2019

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU KULTURE

razpis – kultura 2019

obrazci kultura 2019

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU TURIZMA

razpis turizem 2019

obrazci-turizem 2019

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI

razpis- humanitarni 2019

obrazci humanitarna 2019

JAVNI RAZPIS ZA DRUGA DRUŠTVA

razpis druga društva 2019

obrazci-druga društva 2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV

javni razpis MKČN- tomaž 2019

obrazci- MKČN