Javno naznanilo o pripravi državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer -Kidričevo

javno naznanilo