JAVNI RAZPISI V LETU 2023

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI SVETI TOMAŽ

Javni razpis za podelitev koncesije

Razpisna dokumentacija- Sveti Tomaž

odgovori na vprašanja v zvezi z javnim razpisom

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

javni razpis 

vloga na JR sport 2023

Seznam prejemnikov sredstev

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE

javni razpis

obrazci kultura 2023

seznam prejemnikov sredstev

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA

javni razpis

obrazci-turizem 2023

seznam prejemnikov sredstev

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA DRUGA DRUŠTVA

javni razpis

obrazci-druga društva 2023

Seznam prejemnikov sredstev

JAVNI  RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV

javni razpis

obrazci humanitarna 2023

seznam prejemnikov sredstev

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

javni razpis tomaž 2023

vloga ukrep 1-2023

vloga ukrep 2-2023

vloga ukrep 3-2023

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA 

razpis kmetijstvo sveti tomaž 2023

OBRAZEC_1_nalozbe 2023

OBRAZEC_2_dop dej 2023

OBRAZEC_3_delovanje drustev 2023

objava rezultatov javnega razpisa s področja kmetijstva

JAVNI RAZPIS O SUBVENCIONIRANJU IZGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV 

javni razpis MKČN- tomaž 2023

obrazci- MKČN