JAVNI RAZPISI V LETU 2022

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE S  PARC. *18/3 K.O. TOMAŽ

javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 

obrazci za prijavo na javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

PROJEKT IDZ

Slika idejna zasnova Poslo-stan. objekta Sveti Tomaž

 

JAVNI RAZPIS O SUBVENCIONIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV

javni razpis MKČN- tomaž 2022

obrazci- MKČN

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

javni razpis tomaž 2022

vloga ukrep 1-2022

vloga ukrep 2-2022

vloga ukrep 3-2022

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA

razpis kmetijstvo sveti tomaž 2022

OBRAZEC_1_nalozbe 2022

OBRAZEC_2_dop dej 2022

OBRAZEC_3_delovanje drustev 2022