JAVNI RAZPISI V LETU 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE  SAKRALNIH OBJEKTOV

javni razpis- sakralni objekti 2022

vloga sakralni objekti

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE

razpis – kultura 2022

obrazci kultura 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA 

razpis turizem 2022

obrazci-turizem 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA

javni razpis šport 2022

vloga in obrazci-šport 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV

razpis- humanitarni 2022

obrazci humanitarna 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV

razpis druga društva 2022

obrazci-druga društva 2022

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE S  PARC. *18/3 K.O. TOMAŽ

javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 

obrazci za prijavo na javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

PROJEKT IDZ

Slika idejna zasnova Poslo-stan. objekta Sveti Tomaž

 

JAVNI RAZPIS O SUBVENCIONIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV

javni razpis MKČN- tomaž 2022

obrazci- MKČN

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

javni razpis tomaž 2022

vloga ukrep 1-2022

vloga ukrep 2-2022

vloga ukrep 3-2022

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA

razpis kmetijstvo sveti tomaž 2022

OBRAZEC_1_nalozbe 2022

OBRAZEC_2_dop dej 2022

OBRAZEC_3_delovanje drustev 2022