JAVNI RAZPISI V LETU 2016

JAVNI RAZPIS ZA MALE ČISTILNE NAPRAVE

javni razpis MKČN- tomaž

obrazci- MKČN

JAVNI RAZPIS ZA SAKRALNE OBJEKTE

javni razpis- sakralni objekti 2016

vloga sakralni objekti 2016

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU KMETIJSTVA

razpis kmetijstvo sveti tomaž 2016

OBRAZEC_1_nalozbe 2016

OBRAZEC_2_dop dej 2016

OBRAZEC_3_delovanje drustev 2016

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU GOSPODARSTVA

javni razpis tomaž 2016

vloga ukrep 1-2016

vloga ukrep 2-2016

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU ŠPORTA

javni razpis- šport 2016

obrazci-šport 2016

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU KULTURE

razpis – kultura 2016

obrazci kultura 2016

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU TURIZMA

razpis turizem 2016

obrazci-turizem 2016 tomaz

JAVNI RAZPIS ZA HUMANITARNI NAMEN

razpis- humanitarni 2016

obrazci humanitarna 2016

JAVNI RAZPIS ZA DRUGA DRUŠTVA

razpis druga društva 2016

obrazci-druga društva 2016