JAVNI RAZPISI V LETU 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE

razpis – kultura 2021

obrazci kultura 2021

prejemniki sredstev za kulturo

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA TURIZMA

razpis turizem 2021

obrazci-turizem 2021

prejemniki sredstev za turizem

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

javni razpis šport 2021

vloga in obrazci šport

prejemniki sredstev za šport

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV

razpis druga društva 2021

obrazci-druga društva 2021

prejemniki sredstev druga društva

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH ORGANIZACIJ

razpis- humanitarni 2021

obrazci humanitarna 2021

prejemniki sredstev humanitarna

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE SVETI TOMAŽ

javni razpis za priznanja

prijavnica

JAVNI RAZPIS ZA PODROČJE GOSPODARSTVA

javni razpis

vloga ukrep 1-2021

vloga ukrep 2-2021

JAVNI RAZPIS ZA PODROČJE KMETIJSTVA

razpis kmetijstvo sveti tomaž 2021

OBRAZEC_1_nalozbe 2021

OBRAZEC_2_dop dej 2021

OBRAZEC_3_delovanje drustev 2021

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

javni razpis MKČN- tomaž 2021

obrazci- MKČN