JAVNI RAZPISI V LETU 2020

JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA NA PODROČJU ŠPORTA

javni razpis šport 2020

vloga za šport in obrazci

sklep o imenovanju komisije

prejemniki sredstev

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

javni razpis

vloga na javni razpis 2020

JAVNI RAZPIS ZA KULTURNE PROGRAME 

razpis – kultura 2020

obrazci kultura 2020

JAVNI RAZPIS ZA PODROČJE TURIZMA

razpis turizem

obrazci turizem

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTEV

razpis druga društva

obrazci-druga društva

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 

razpis humanitarni

obrazci humanitarna

 

JAVNI RAZPIS ZA MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

javni razpis

obrazci- MKČN

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU KMETIJSTVA

sklep o podaljšanju roka kmetijstvo

razpis kmetijstvo sveti tomaž 2020

OBRAZEC_1_nalozbe 2020

OBRAZEC_2_dop dej 2020

OBRAZEC_3_delovanje drustev 2020

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU GOSPODARSTVA

sklep o podaljšanju roka gospodarstvo

javni razpis tomaž 2020

vloga ukrep 1-2020

vloga ukrep 2-2020