POVEZOVANJE INOVATIVNEGA PARTNERSTVA DESTINACIJE JERUZALEM SLOVENIJA

POVEZOVANJE INOVATIVNEGA PARTNERSTVA DESTINACIJE JERUZALEM SLOVENIJA (Akronim: PIPDJS)

Naziv operacije: Povezovanje inovativnega partnerstva Destinacije Jeruzalem Slovenija

Operacija se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni partner: Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož

Partnerji: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, Občina Sveti Tomaž in Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o.

Trajanje operacije: 12. 2. 2021 do 31. 10. 2022

Skupna vrednost operacije: 67.380,62 EUR

Kratki opis operacije:

Operacija bo prispevala h kompetitivnosti in inovativnemu povezovanju partnerstva na območju LAS UE Ormož. Nadgrajevali, mrežili in pospeševali bomo kakovost ponudbe območja LAS UE Ormož, s pomočjo ocenjevanja za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, lokalnih pridelkov, izdelkov, storitev in doživetij (pridelkov in živilskih izdelkov, rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, gastronomske prireditve, jedi in pijače postrežene na gostinski način, vodena gastronomska doživetja, hiše vina in nastanitvene obrate), ki bo spodbujala ponudnike k nadgradnji svoje ponudbe. Z izdelavo kakovostnih promocijskih materialov in profesionalnimi fotografijami, preoblikovanjem spletne strani ter predstavitvijo na sejmu, bomo povečali prepoznavnost LAS UE Ormož.

Cilji:

Glavni cilj je spodbujanje povezovanja lokalnih partnerjev v inovativno partnerstvo. Multiplikacijske učinke bomo dosegli z nadgradnjo Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, iz območja LAS UE Ormož in s skupnimi kakovostnimi promocijskimi akcijami povečali prepoznavnost Destinacije Jeruzalem Slovenija.

Ostali cilji operacije so tudi:

 • Spodbujanje povezovanja lokalnih partnerjev v inovativno partnerstvo in spodbujanje socialnega omrežja;
 • Spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo;
 • Spodbujanje aktivnosti ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilagajanje na podnebne spremembe.

Ukrep:

Spodbujanje ustanovitve partnerstva za hitrejši razvoj gospodarstva.

Pričakovani rezultati:

 • Ocenjevanje lokalne ponudbe izdelkov, storitev in doživetij za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija: pridelkov in živilskih izdelkov, rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, jedi in pijač postreženih na gostinski način, gastronomske prireditve, vodena gastronomska doživetja, hiše vina in nastanitveni obrati;
 • Fotografije ocenjenih izdelkov;
 • Nabava dveh vitrin za prodajo lokalnih izdelkov;
 • Dobava promocijskih majic, srajc, okrasnih rut, ležalnikov, visokih okroglih miz, dežnikov, ključev USB, senčnikov po celostni grafični podobi Destinacije Jeruzalem Slovenija;
 • Izdelava zemljevida trganke s ponudniki Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija;
 • Izdelava in zakup JUMBO plakata za promocijo Destinacije Jeruzalem Slovenija;
 • Obisk sejma MOS v Celju;
 • Priprava turističnega vodiča v tiskani in spletni obliki;
 • Oblikovanje novega sklopa na spletni strani Jeruzalem Slovenija;
 • Izdelava knjižice OKUSI JERUZALEMA