Organigram

Podatki o organizaciji organa

Župan: Mirko Cvetko

Občinski svet: povezava

Delovna telesa občinskega sveta: povezava

Nadzorni odbor:  povezava

občinska uprava: povezava

občinska volilna komisija: povezava