PRIJAVA ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022

PRIJAVA ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022

Občinska komisija za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih bo, na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12. 8. 2022, zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2022 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.

Oškodovanci dostavijo izpolnjene vloge na obrazcu št. 2  v pisarno Občine Sveti Tomaž  najkasneje do 16. 9. 2022. Po prejemu vloge bo občinska komisija opravila terenske oglede in do roka posredovala informacije državnim institucijam.

obrazec 2

Sklep_ocenjevanje_susa_2022