Poziv za podajo konkretnih smernic in mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci

Poziv za podajo konkretnih smernic in mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci

 

Na osnovi Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci (Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž) Občina Sveti Tomaž poziva nosilce urejanja prostora pozivamo, da v 30 dneh podajo konkretne smernice in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci.

sklep

izhodišča OPPN Rakovci