Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za referendum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah

pogoji za plakatiranje