Obvestilo – izvajanje 24 urne pogrebne službe

Aura d.o.o., Opekarniška cesta 1, 2270 Ormož je od 09.01.2024 dalje  v okviru pogrebne dejavnosti  na celotnem območju občine Sveti Tomaž edini izvajalec 24 urne dežurne službe.

Izvajanje 24 urne dežurne pogrebne službe obsega vsak prevoz na območju občine Sveti Tomaž od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov ali drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le teh.

Cena 24 urne dežurne službe znaša 83,75 eur z DDV.

Ob nastopu smrti, svojci umrlega na telefonsko številko  02/741 12 77, naročijo izvedbo prevzema in prevoza pokojnika.