JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV KANDIDATUR ZA IMENOVANJE V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO

javni poziv OVK