JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV KANDIDATUR ZA IMENOVANJE V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO OBČINE SVETI TOMAŽ

javni poziv OVK