Gradivo za podajo 2.mnenja k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za enoto urejanja TO 9 (ID 3067)

gradivo za 2. mnenja TO 9