Gradivo za podajo 1. mnenja k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za enoto urejanja prostora TO 9 (ID 3067)

osnutek_oppn_to_9