IZGRADNJA APARTMAJA, PROMOCIJA PROIZVODOV IN STORITEV DESTINACIJE JERUZALEM SLOVENIJA.

prp-logo

SPLOŠNE INFORMACIJE O OPERACIJI

Naziv operacije:              Izgradnja apartmaja, promocija proizvodov in storitev destinacije Jeruzalem Slovenija

Akronim:                           NADGRADNJA PONUDBE DJS

Vodilni partner:               KMETIJA GLAVINIČ, Marko Glavinič, Vinski vrh 6, Miklavž pri Ormožu

Ostali partnerji:               Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče d.o.o., Občina Sveti Tomaž, Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož

Skupna vrednost operacije: 74.885,97 €

Vrednost upravičenih stroškov: 58.823,53 €. Ostalo je DDV in neupravičeni stroški.

Vrednost sofinanciranja: 50.000,00 €

Trajanje operacije: 04. 01. 2021 – 30. 09. 2021.

Odločba z dne 03.02.2021

Opis operacije:

Podukrep 19.2 Podpora za  izvajanje operacij v okviru strategije  lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Partnerstvo je prijavilo operacijo  na 4 JP Las UE Ormož iz EKSRP.

Partnerstvo je postavilo cilje, ki so skladni z Načrtom razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju Las UE Ormož v obdobju 2019-2025.

V okviru operacije bo vodilni parter uredil apartma za potrebe turizma bruto površine 167,85 m2.

Koordinacijo projekta bo izvajal  Javni  zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož, promocijo projekta pa Jeruzalem SAT- Oljarna in mešalnica Središče d.o.o.,  in Občina Sveti Tomaž.

V projekt so vključene tudi ranljive skupine : CSO Ormož,  Osnovna šola Stanka Vraza Ormož in ZUDV Dornava

Operacija prispeva k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož, in sicer:

 • podpora povezovanju lokalnih dejavnikov razvoja pri skupnem razvoju proizvodov in storitev;
 • Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter aktivnosti promocije in trženja;
 • izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostalih dejavnosti ter dvig kakovosti življenja;
 • spodbujanje inovativnih partnerstev na področju varovanja okolja in ohranjanja narave;
 • spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in učenja;

Cilji operacije:

– varovanje kulturne dediščine;

– kratke dobavne verige;

– izboljšanje infrastrukturne opremljenosti;

– razvoj turizma;

– vključevanje ranljivih skupin;

– izgradnja nastanitvenih kapacitete.

Pričakovani rezultati:

 • novi apartma, ki omogoča večji prihodek, boljšo promocijo in trženje;
 • boljša prepoznavnost TDJ;
 • boljša lokalna samooskrba,ki pripomore k nižjemu ogljičnemu odtisu;
 • osveščena javnost o prednosti BIO pridelave, ki povečuje porabo hrane pridelane na BIO način na račun zmanjšanja pridelave hrane na konvencionalen način , kar pozitivno vpliva na ohranjanje narave in okolja;
 • vzpostavljeno partnerstvo za skupno promocijo in trženje;
 • razvoj in registracija blagovne znamke Glavinič.