JAVNI RAZPISI V LETU 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE

razpis – kultura 2021

obrazci kultura 2021

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA TURIZMA

razpis turizem 2021

obrazci-turizem 2021

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

javni razpis šport 2021

vloga in obrazci šport

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV

razpis druga društva 2021

obrazci-druga društva 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH ORGANIZACIJ

razpis- humanitarni 2021

obrazci humanitarna 2021

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE SVETI TOMAŽ

javni razpis za priznanja

prijavnica

JAVNI RAZPIS ZA PODROČJE GOSPODARSTVA

javni razpis

vloga ukrep 1-2021

vloga ukrep 2-2021

JAVNI RAZPIS ZA PODROČJE KMETIJSTVA

razpis kmetijstvo sveti tomaž 2021

OBRAZEC_1_nalozbe 2021

OBRAZEC_2_dop dej 2021

OBRAZEC_3_delovanje drustev 2021

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

javni razpis MKČN- tomaž 2021

obrazci- MKČN