Občinski svet

Sestava občinskega sveta:

Zap. št Priimek in ime Bivališče Predstavnik liste
1 Antolič Marjan Sveti Tomaž SDS
2 Belšak Albin Koračice N.Si
3 Vajda Marko Mala vas pri Ormožu N.Si
4 Rakuša Miro Savci SDS
5 Janžekovič Borut Rucmanci SLS
6 Lovrec Mirko Trnovci SLS
7 Magdič Franc Pršetinci N.Si
8 Žinko Marija Gor. Ključarovci N.Si

Odbori in komisije

SESTAVA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

Odbor za finance, premoženje in proračun

 1. Albin Belšak, Koračice
 2. Kristina Grašič, Mala vas pri Ormožu
 3. Mirko Lovrec, Trnovci

Odbor za gospodarstvo in drobno gospodarstvo

 1. Borut Janžekovič, Rucmanci
 2. Mirko Lovrec, Trnovci
 3. Franc Magdič, Pršetinci
 4. Miro Rakuša, Savci
 5. Damjan Štibler, G. Ključarovci

Odbor za kmetijstvo in turizem

 1. Marjan Antolič, Sveti Tomaž
 2. Anton Brumen, Pršetinci
 3. Pavla Hebar, Savci
 4. Jakob Ivanuša, Hranjigovci
 5. Mirkov Lovrec, Trnovci

Odbor za družbene dejavnosti

 1. Marjan Antolič, Sveti Tomaž
 2. Franc Magdič, Pršetinci
 3. Dušanka Ozmec, Senik
 4. Jožica Rajh, Hranjigovci
 5. Marija Žinko, G.. Ključarovci

Odbor za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet

 1. Borut Janžekovič, Rucmanci
 2. Kristina Grašič, Mala vas pri Ormožu
 3. Dejan Petrena, Zagorje
 4. Janko Vrbančič, Sveti Tomaž
 5. Marija Žinko, G. Ključarovci

Odbor za požarno varnost in civilno zaščito

 1. Marjan Antolič, Sveti Tomaž
 2. Albin Belšak, Koračice
 3. Borut Janžekovič, Rucmanci
 4. Janez Obran, Pršetinci
 5. Marko Vajda, Mala vas pri Ormožu

Statutarna – pravna komisija

 1. Ivan Balažič, Senik
 2. Tanja Cvetko, Mala vas pri Ormožu
 3. Marjana Kosi, Zagorje

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. Antolič Marjan, Sveti Tomaž
 2. Belšak Albin, Koračice
 3. Grašič Kristina, Mala vas pri Ormožu
 4. Lovrec Mirko, Trnovci
 5. Žinko Marija, Gornji Ključarovci

Dokumenti in povezave: