Športna društva

Društvo Naslov Predsednik
Klub malega nogometa
Tomaž
Gornji Ključarovci 14
2258 Sveti Tomaž
Zvonko Gašparič
Strelsko društvo
Katja
Sveti Tomaž 20
2258 Sveti Tomaž
Branko Zelenjak
Športno društvo
Sveti Tomaž
Sveti Tomaž 44
2258 Sveti Tomaž
Mirko Štuhec