Arhivi avtorja:svtomaz

Obvestilo – izvajanje 24 urne pogrebne službe

Aura d.o.o., Opekarniška cesta 1, 2270 Ormož je od 09.01.2024 dalje  v okviru pogrebne dejavnosti  na celotnem območju občine Sveti Tomaž edini izvajalec 24 urne dežurne službe.

Izvajanje 24 urne dežurne pogrebne službe obsega vsak prevoz na območju občine Sveti Tomaž od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov ali drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le teh.

Cena 24 urne dežurne službe znaša 83,75 eur z DDV.

Ob nastopu smrti, svojci umrlega na telefonsko številko  02/741 12 77, naročijo izvedbo prevzema in prevoza pokojnika.

 

JAVNA RAZGRNITEV GRADIVA O TEHNIČNI POSODOBITVI OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE SVETI TOMAŽ

Občina Sveti Tomaž naznanja javno objavo sklepa o pripravi tehnične posodobitve OPN Občine Sveti Tomaž. S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega prikaza namenske rabe prostora prostorskega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.

Javna objava bo potekala od četrtka 16.11. 2023, do vključno ponedeljka 04.12.2023.

Gradivo tehnične posodobitve bo v času javne objave javno objavljeno v digitalni obliki na spletni strani občine in na portalu PISO.

V času javne objave lahko vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki podajo pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

Pripombe in predloge se lahko pošlje na naslov Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž, ali po elektronski pošti na naslov obcina@sv-tomaz.si s pripisom: »Tehnična posodobitev OPN«.

Rok za pripombe k objavljenemu gradivu poteče zadnji dan objave.

Povezava do gradiva spodaj:

javno naznanilo

povzetek za javnost

grafični izvedbeni del TO OPN

povezava na javni pregled novega stanja prikaza namenske rabe prostora na ZKN v PISO:

PISO – SVETI TOMAŽ (geoprostor.net)

elaborat tehnične posodobitve

sklep o pričetku TO OPN