Arhivi avtorja:svtomaz

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN ZA GRADNJO GOVEJEGA HLEVA V K.O. RAKOVCI IN OKOLJSKEGA POROČILA ZA OPPN ZA GRADNJO GOVEJEGA HLEVA V K.O. RAKOVCI

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci in Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci (16.01.2023 – 17.02.2023)

V prostorih Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž in na spletni strani https://sv-tomaz.si/ je od 16.01.2023 do 17.02.2023 javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci in Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci. Javna razprava bo v sredo 25.01.2023 ob 17.00 uri v Kulturnem domu Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 44, 2258 Sveti Tomaž. K javni razgrnitvi so vabljeni lastniki zemljišč in zainteresirana javnost. V času javne razgrnitve lahko zainteresirani v knjigo pripomb vpišejo pisne pripombe ali jih pošljejo na Občino Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž in obcina@sv-tomaz.si do vključno 17.02.2023.

                                                                                                                  Občinska uprava

Sklep o javni razgrnitvi OPPN za gradnjo govejega hleva

Javno naznanilo OPPN Rakovci

Odlok OPPN

2_graficni_del

OKOLJSKO POROČILO za OPPN Rakovci

OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV  AKTA

zloženka

Poljudni povzetek – OP

 

 

LOKALNE VOLITVE 2022

Razpis rednih lokalnih volitev v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 97/22)

Rokovnik volilnih opravil LV 2022

 

IZVEDBA LOKALNIH VOLITEV 2022:  KANDIDATI – UDELEŽBA – REZULTATI

KORISTNE POVEZAVE:

PODPORA VOLIVCEV ZA KANDIDATURE ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA

POGOJI ZA PLAKATIRANJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV 

DOLOČITEV VOLIŠČ ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV

PREDČASNO GLASOVANJE BO POTEKALO V TOREK, 15.11. 2022 in SREDO 16.11. 2022, oba dneva med 7. in 19. uro.