Arhivi avtorja:admin

JAVNI RAZPISI V LETU 2024

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V LETU 2024

javni razpis turizem 2024

Vloga na javni razpis

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV V LETU 2024

javni razpis- humanitarni 2024

Vloga na javni razpis

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE V LETU 2024

javni razpis – kultura 2024

Vloga na javni razpis

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTEV V LETU 2024

razpis druga društva 2024

Vloga na javni razpis

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2024

javni razpis šport 2024

ŠPORT – Vloga na javni razpis

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V LETU 2024

javni razpis tomaž 2024

vloga ukrep 1-2024

vloga ukrep 2-2024

vloga ukrep 3-2024

 

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA V LETU 2024

razpis kmetijstvo sveti tomaž 2024

OBRAZEC_1_nalozbe 2024

OBRAZEC_2_dop dej 2024

OBRAZEC_3_delovanje drustev 2024

JAVNI RAZPIS O SUBVENCIONIRANJU IZGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2024

javni razpis MKČN za leto 2024

obrazci- MKČN

 

Povezava

Proračun 2013

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013-01

Sprejeti proračun za leto 2013

Proračun 2012

 Sprejeti proračun za leto 2012

– Odlok o proračunu občine za leto 2012
(objava Uradno glasilo občine 15/2011)
– Splošni del proračuna za leto 2012
– Posebni del proračuna za leto 2012
– Načrt razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015
– Obrazložitve sprejetega proračuna

 Rebalans proračuna za leto 2012

– Odlok o rebalansu proračuna za leto 2012-01
(objava Uradno glasilo 9/2012)
– Splošni del rebalansa za leto 2012-01
– Posebni del rebalansa za leto 2012-01
– Načrt razvojnih programov – rebalans 2012-01
– Načrt pridobivanja 2012 – rebalans 2012-01
– Načrt prodaje 2012 – rebalans 2012-01
– obrazložitve rebalansa proračuna 2012-01

Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 2012

– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 1/2012
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 2/2012
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 3/2012
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 4/2012
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 5/2012
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 6/2012
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 7/2012
 – Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 8/2012
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 9/2012
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 10/2012
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 11/2012
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 12/2012
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 13/2012
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 14/2012
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 15/2012- kazalo

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE SVETI TOMAŽ

Energetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovan razvoj  občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni, ne  samo odločilnega koraka k pripravi, ampak tudi osnovo za postavitev in izvajanje  ustrezne okoljske in energetske politike. Lokalni energetski koncept (LEK) je torej  dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in
vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, energetskim rekonstrukcijam,  nizko energijskim in pasivnim gradnjam, skrbnemu ravnanju z energenti in energijo,  uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), poviševanju energijske  učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE). Odgovorni na občini (župan  in občinska uprava ter energetski upravljalec-manager) kakor tudi odgovorni v
bodočih pokrajinah se morajo zavedati, da je dolgoročno načrtovanje energetskega  razvoja občine ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja nasploh in  osnova za nižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje oz. zagotavljanja  trajnostnega razvoja.
Trajnostna energijska politika zahteva celoviti pristop, ki povezuje in usklajeno  obravnava tako področje energetike, varstva okolja vključno s podnebjem kot tudi  gospodarskega in regionalnega razvoja. Pri tem moramo upoštevati tudi ostale dejavnike, kot so zniževanje energijskih stroškov, emisij toplogrednih plinov, lokalno izboljšanje kvalitete zraka, upravljanje z lokalnimi energijskimi obnovljivimi in neobnovljivimi viri. V dejavnosti in izvajanje LEK naj bodo poleg župana vključeni vsi ključni akterji, kot so vodje oddelkov za naložbe, gospodarske in družbene  dejavnosti, direktorji javnih zavodov, občinski svetniki, direktorji javnih in privatnih podjetij v občini, predstavniki obrti in malih podjetnikov, kmetov ter predstavniki občanov. Poleg vplivanja na vsebino LEK imajo vsi prizadeti še dolžnost osveščanja  svojih sodelavcev in prebivalstva.

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE SVETI TOMAŽ