Arhivi avtorja:admin

Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 2011

Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 1/2011
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 2/2011
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 3/2011
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 4/2011
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 5/2011
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 6/2011
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 7/2011
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 8/2011
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 9/2011
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 10/2011
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 11/2011
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2011
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 13/2011
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 14/2011
 – Uradno glasilo občine sveti Tomaž, št. 15/2011
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 16/2011-KAZALO

Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 2010

– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 1/2010
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 2/2010
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 3/2010
– Uradno glasilo občine Sveti tomaž št.4/2010
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 5/2010
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 6/2010
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 7/2010
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 8/2010
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 9/2010
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št.10/2010
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št.11/2010
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2010
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 13/2010 KAZALO

Proračun 2010

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010 -02

– Odlok o rebalansu za leto 2010 -02
– Splošni del rebalansa – 02
– Posebni del rebalansa – 02
– Načrt razvojnih programov – 02
– Obrazložitve rebalansa – 02

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010 -01

 – Odlok o rebalanu za leto 2010
– Splošni del rebalansa
– Posebni del rebalansa
– Načrt razvojnih programov
– Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
– Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
– Obrazložitve rebalansa

Proračun občine sveti Tomaž za leto 2010

– Odlok o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2010
– Splošni del proračuna
– Posebni del proračuna
– Načrt razvojnih programov
– Obrazložitve proračuna

Proračun 2009

Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009-1

– Odlok o rebalansu občine Sveti Tomaž za leto 2009-1
– Splošni del proračuna – rebalans
– Posebni del proračuna – rebalans
– Načrt razvojnih programov – rebalans
– Načrt nabav in gradenj – rebalans
– Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem – rebalans
-Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest
– Obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2009-1

Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2009

– Odlok o proračnu občine Sveti Tomaž za leto 2009
– Splošni del proračuna
– Posebni del proračuna
– Načrt razvojnih programov
– Obrazložitev proračuna
– Kadrovski načrt občinske uprave
– Kadrovski načrt SOU
– Letni načrt pridobivanja
– Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest

Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 2009

– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 1/2009
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 2/2009
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 3/2009
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 4/2009
-Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 5/2009
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 6/2009
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 7/2009
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 8/2009
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 9/2009
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 10/2009
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž-kazalo za leto 2009

Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 2008

– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, kazalo 2007 in 2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 19/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 18/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 17/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 16/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 15/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 14/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 13/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 12/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 11/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 10/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž; številka 9/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž;številka 8/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 7/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 6/2008
– Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, številka 5/2008