Arhivi avtorja:timea

JAVNI RAZPISI V LETU 2023

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

javni razpis 

vloga na JR sport 2023

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE

javni razpis

obrazci kultura 2023

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA

javni razpis

obrazci-turizem 2023

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA DRUGA DRUŠTVA

javni razpis

obrazci-druga društva 2023

JAVNI  RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV

javni razpis

obrazci humanitarna 2023

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

javni razpis tomaž 2023

vloga ukrep 1-2023

vloga ukrep 2-2023

vloga ukrep 3-2023

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA 

razpis kmetijstvo sveti tomaž 2023

OBRAZEC_1_nalozbe 2023

OBRAZEC_2_dop dej 2023

OBRAZEC_3_delovanje drustev 2023

JAVNI RAZPIS O SUBVENCIONIRANJU IZGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV 

javni razpis MKČN- tomaž 2023

obrazci- MKČN

JAVNI RAZPISI V LETU 2013

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU KMETIJSTVA IN GOSPODARSTVA V LETU 2013

URADNO GLASILO

OBRAZCI ZA JAVNI RAZPIS NA PODROČJU KMETIJSTVA

OBRAZCI ZA JAVNI RAZPIS NA PODROČJU GOSPODARSTVA

JAVNI RAZPISI NA PODROČJU ŠPORTA KULTURE, TURIZMA IN ZA HUMANITARNE NAMENE

URADNO GLASILO

Razpisna dokumentacija

JAVNI RAZPISI V LETU 2012

DRUGI JAVNI RAZPIS NA PODROČJU KMETIJSTVA IN GOSPODARSTVA V LETU 2012

OBRAZCI ZA JAVNI RAZPIS NA PODROČJU KMETIJSTVA

– OBRAZEC 1- NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

– OBRAZEC 3-DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH

OBRAZCI ZA JAVNI RAZPIS NA PODROČJU GOSPODARSTVA

– VLOGA – UKREP 1 (INVESTICIJE)

– VLOGA- UKREP 2 (DELOVNA MESTA)

– JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2012

– obrazec za podelitev priznanj v letu 2012

– JAVNI RAZPISI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE, TURIZMA IN ZA HUMANITARNE NAMENE

– razpisna dokumentacija – šport 2012-1. del

– razpisna dokumentacija -šport 2012-2. del

– razpisna dokumentacija -kultura 2012

– razpisna dokumentacija – humanitarna 2012

-razpisna dokumentacija- turizem 2012

JAVNI RAZPISI V LETU 2010

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV S PODROČJA KULTURE

– razpisna dokumentacija,kultura 2010

-JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV NA PODROČJU ŠPORTA

-razpisna dokumentacija, šport 2010

-JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV NA PODROČJU TURIZMA

– razpisna dokumentacija, turizem 2010

– JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI

– razpisna dokumentacija,humanitarna 2010

– JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ

– Vloga na razpis za oddajo neprofitnih stanovanj